Tytuł projektu:

„Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla Sobucky Poland Sp. z o.o. Sobucky Ltd Sp.k.”

Wartość projektu: 765 060,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 528 700,00 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania produktami firmy (spożywczo-kosmetycznymi) potencjalnych klientów, co najmniej na rynkach docelowych - Finlandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także pozyskanie nowych kontraktów biznesowych

Planowane efekty:

Pozyskanie zleceń dla przedsiębiorstwa jak i wzrost jego konkurencyjności.